Supergene evolution via gain of auto-regulation

VanKuren, N. W., S. I. Sheikh, D. Massardo, W. Lu and M. R. Kronforst. 2024. Supergene evolution via gain of auto-regulation.